Landbouw

Het landbouwbedrijf Koeckhoven is specifiek actief in de veehouderij, de akkerbouw en de tuinbouw.

Het produceert en verwerkt:

*  Melk- en vleesproducten;

* Consumptie en pootaardappelen;

* Granen en graszaden;

* Bol en knolgewassen;

* Kool, spitskool, sla en broccoli.